Länkar till andras filmer

Filmerna vi rekommenderar här är genomgångna och kvalitetsbedömda av bokens författare.

Blodtransfusion 

Järnöverskott vid kronisk transfusionsöverföring

Blood Type Game blodgruppering och transfusion

KAD, man kvarliggande kateter

KAD, kvinna kvarliggande kateter

Suprapubiskateter

Syrgas Oxford Medical Education, engelska

Syrgas till Covid-19 patienter, engelska

Blåsmotsånd

PEF mätning instruktion för hemmet

PEF mätning instruktion för vårdpersonal

Inhalation

Inhalation i hemmet

Inhalation nebulisator Pati-boy för vårdpersonal

Sugning av övre luftvägarna