Författarna

Björkman, Eva

Eva Björkman, forskarstud. vårdvetenskap, fil.mag. har i många år undervisat i omvårdnad på universitets- och högskolenivå. Hon har också mångårig erfarenhet som sjuksköterska, såväl nationellt som internationellt, inom akut- och intensivvård och obstetrisk vård samt praktisk erfarenhet av komplementär medicin.

Karlsson, Karin

Karin Karlsson, fil.mag. har i många år undervisat i omvårdnad på universitets- och högskolenivå. Hon har också mångårig erfarenhet som sjuksköterska, såväl nationellt som internationellt, inom akut- och intensivvård och geriatrisk vård samt praktisk erfarenhet av komplementär medicin.