Nausogastisk sond

Humanmetoden

Nedläggning av sond

Borttagning av sond