Författningar

Författningar styr en hel del av det arbete som utförs inom hälso- och sjukvården. Eftersom författningar och lagar kan ändras så har vi valt att hålla referenser till aktuella författningar för respektive kapitel uppdaterade här.

Länkarna kontrolleras med jämna mellanrum, första datum för publicering och därmed kontroll av dem 2014-01-20.

Socialstyrelsens prenumerationstjänst.