Författningar

Författningar styr en hel del av det arbete som utförs inom hälso- och sjukvården. Eftersom författningar och lagar kan ändras så har vi valt att hålla referenser till aktuella författningar för respektive kapitel uppdaterade här.

Socialstyrelsens prenumerationstjänst.