Medicinsk teknik för sjuksköterskor

På denna sida finns kompletterande material till Medicinsk teknik för sjuksköterskor, en bok av Eva Björkman och Karin Karlsson.

I bokens olika kapitel ges en teoretisk bakgrund till medicintekniska moment. I varje kapitel beskrivs indikationer, kontraindikationer, olika material, dokumentation och sjuksköterskans ansvarsområde samt studiefrågor.

Länkar till författningar och filmer uppdateras kontinuerligt av författarna på denna webbplats.

Om boken hos Studentlitteratur: https://www.studentlitteratur.se/#4885-04

MedTeknikBildU4

 

Uppdaterad utgåva 2014