Medicinsk teknik för sjuksköterskor

På denna sida finns kompletterande material till Medicinsk teknik för sjuksköterskor, en bok av Eva Björkman och Karin Karlsson.

I bokens olika kapitel ges en teoretisk bakgrund till medicintekniska moment. I varje kapitel beskrivs indikationer, kontraindikationer, olika material, dokumentation och sjuksköterskans ansvarsområde samt studiefrågor.

Medicinsk teknik för sjuksköterskor  .

MedTeknikBildU4  

Läs även om Läkemedelsräkning för sjuksköterskor  och Kliniskt Vårdarbete för sjuksköterskor

9789144090238lakemedelsrakning-for-sjukskoterskor      9789144038360kliniskt-vardarbete-for-sjukskoterskor